Disclaimer & Copyright


DISCLAIMER,
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.maybcrea.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.maybcrea.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enig directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.maybcrea.nl
 
COPYRIGHT ©
Op alle ontwerpen en foto’s van de producten op www.maybcrea.nl heerst auteursrecht.
Dit geld tevens voor al onze social media kanalen!

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.maybcrea.nl, Facebook pagina Mayb Creations en Instagram pagina Mayb Creations op welke wijze dan ook te kopiëren of verspreiden. Als er toestemming is verleend kan deze altijd worden ingetrokken.